top of page

 

TUULIA M -TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Tuulia M

Postinumero: 00540

Postitoimipaikka: HELSINKI

Sähköpostiosoite: info(at)tuuliam.com

Verkkosivu: www.tuuliam.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Antti Mikkelä

Sähköposti: info(at)tuuliam.com

 

Rekisterin nimi

Tuulia M -asiakasrekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään tilausten toimittamiseen, asiakaspalvelun ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot ja tilatut tuotteet. Lisäksi keräämme sivuston käyttöön liittyviä tietoja (mm. sivuston kävijämäärät).

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakassuhteiden ylläpitämiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti saamme tiedot asiakkaalta itseltään www-lomakkeilla tai sähköpostitse lähetetyistä viesteistä sekä muissa mahdollisissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Sivusto on rakennettu Wix-alustalle (www.wix.com), jonka kautta keräämme asiakastietoja. Sivuston (Wix) ja siihen sisältyvien analytiikkapalveluiden (Google Analytics) avulla keräämme tietoa myös sivuston käytöstä (mm. sivuston kävijämäärät).

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme itse säännönmukaisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille, mutta verkkokauppa sijaitsee Wix-palvelimella, jonne verkkokaupassa tehdyistä tilauksista ja vierailuista tallentuu tietoja. Osa ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimista saattaa sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja tallennettava tekstitiedosto, jonka avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi tunnistaa sivuilla vierailevia kävijöitä ja tuottaa yhdistelmätietoa sivustolla kävijöistä. Tämän palautteen avulla voimme kehittää toimintaamme ja tarjota asiakkaille parhaan mahdollisen palvelun sivustollamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.Sivusto on rakennettu Wix-alustalle, johon sisältyy myös analytiikkapalveluita (Google analytics). Järjestelmää ylläpidetään palvelimilla, joiden teknisestä ylläpidosta ja tietoturvasta vastaa Wix. ​Kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöt löytyvät seuraavista www-osoitteista:

 

Wix: https://www.wix.com/about/privacy

Google: https://policies.google.com/privacy

 

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity epäilee, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page